Ảnh đẹp cảm xúc - Phần 2

Tổng hợp những bức ảnh đẹp cảm xúc được sưu tầm phần 2
“ Anh sẽ mãi mãi chỉ là một cơn gió thoảng qua tim, nhẹ nhàng. Rồi em sẽ lãng quên anh như chưa bao giờ nhớ đến, sẽ vô tình quên đi và vô tình hờ hững. Vì em có một bí mật nhưng em biết giờ không còn quan trọng nữa, em sẽ cất giấu nó trong miền kí ức… ”
anh-dep-cam-xuc-phan2-1

anh-dep-cam-xuc-phan2-2

anh-dep-cam-xuc-phan2-3

anh-dep-cam-xuc-phan2-4

anh-dep-cam-xuc-phan2-5

anh-dep-cam-xuc-phan2-6

anh-dep-cam-xuc-phan2-7

anh-dep-cam-xuc-phan2-8

anh-dep-cam-xuc-phan2-9

anh-dep-cam-xuc-phan2-10

anh-dep-cam-xuc-phan2-11

anh-dep-cam-xuc-phan2-12

anh-dep-cam-xuc-phan2-13

anh-dep-cam-xuc-phan2-14

anh-dep-cam-xuc-phan2-15

anh-dep-cam-xuc-phan2-16

anh-dep-cam-xuc-phan2-17

anh-dep-cam-xuc-phan2-18

anh-dep-cam-xuc-phan2-19

anh-dep-cam-xuc-phan2-20

Sưu tầm
camxuc360
camxuc360

Note: Follow your bliss and the universe will open doors for you where there were only walls

No comments:

Post a Comment